Park grid

Cílem řešení orientačního systému bylo podnítit návštěvníky parku k volnějšímu užívání veřejného prostoru a vylákat je mimo běžné trasy. Koncepce nabádá ke sdílení společných zájmů na souřadnicích k tomu určených a zároveň vyvolává diskuzi o tom, zda tyto aktivity skutečně do veřejného prostoru patří, nebo zda vůbec existují.

  • Orientační systém
  • Veřejný prostor

Iniciátor

Nadace Proměny

Město Litoměřice

Design

Ondřej Brom

Michal Sloboda

Spolupráce

Karla Kupilíková

Jolana Říhová

Jana Říhová

Rok realizace

2015

Park byl pomocí radikálního gridu souřadnicově rozčleněn na jednotlivé parcely, které byly nehledě na křoví nebo rybníčky označeny zabodnutými kůly. Ty tvoří radikální meeting pointy věnované činnostem, které se ve veřejném prostoru mohou odehrávat.

Jednotlivé parcely jsou označeny dubovými kůly

Každý natřený kůl znázorňuje specifickou činnost, čímž zároveň vyvolává otázky, zda tato činnost do veřejného prostoru vůbec patří

Kůly jsou v přesně nadefinovaném gridu zapíchnuté do země

Každé označení je originální a znázorňuje jednotlivé činnosti dané parcely